Mijn quote

Ik zie graag een buitenbeurs met veel sfeer en actieve uitleg (symposia iedere uur) over voedselproductie in relatie tot bevolkingsgroei in de wereld.

Unieke beurs:

Met CNO Expo wil ik graag een sfeervolle beurs organiseren waarbij aandacht en waardering is voor voedselproducenten. Als iets wel duidelijk is geworden de laatste jaren dan is het dat boeren klem zitten tussen regelgeving van de overheid en een steeds lagere prijs voor hun producten.

Supermarkten vechten hun ‘oorlog’ uit over de rug van boeren om marktaandeel.  Gevolg is enorme zucht naar groei in dier aantallen om de vaste kosten te dekken. Ook de consument in Nederland is daar debet aan omdat ze weinig geld over heeft voor hoogwaardig veilig voedsel. Willen bedrijfsopvolgers hun brood verdienen in de voedselproductie en wil het platteland leefbaar blijven dan moet er een redelijke prijs betaald worden voor producten.

Ik wil graag mijn nek daarvoor uitsteken. Ik ben al een hele tijd boer en zie dat deze rat race eindigt in dat jonge mensen niet meer in staat zijn een boerderij over te nemen omdat er niet wat in te verdienen valt.

Aldus: Erik Wessels.